• Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

     • Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było wyjątkowe. Niepowszednie było zebranie wszystkich w budynku filii szkoły (związane z pracami budowlanymi prowadzonymi w głównym budynku naszej placówki). Nieprzeciętne były osoby, które pozostawały tego dnia w centrum uwagi: kończący naukę w naszej szkole szóstoklasiści, wszyscy inni finalizujący rok szkolny uczniowie, podsumowujące kadencję panie dyrektor, wieńczące pracę zawodową świeżo upieczone panie emerytki (Jagoda Manista, Dorota Żuromska-Górczak).

      Finałowi tego roku towarzyszyło mnóstwo dobrych emocji. Słowem dnia był wyraz „dziękuję”. Dziękowaliśmy za wspaniałą współpracę, za cierpliwość, za okazane serce, za troskę, za dbałość o szczegóły, za to, że w naszej szkole czujemy się jak w domu. Uczniowie dziękowali sobie nawzajem, dyrekcji i pedagogom. Nauczyciele dziękowali uczniom i rodzicom oraz przełożonym, dyrekcja – podopiecznym i wszystkim pedagogicznym i niepedagogicznym współpracownikom oraz zawsze wspierającym naszą szkołę rodzicom. Rodzice wychowawcom i wszystkim nauczycielom oraz dyrekcji.

      Obecność tego szlachetnego słowa „dziękuję”, które jest dowodem uważności, uznania cudzych zasług i wdzięczności, wszystkim dodała skrzydeł. Po uroczystości uczniowie  jak na skrzydłach pobiegli powitać wakacje.

      Karolina Grześkowiak

     • Spotkanie z laureatami konkursów w żukowskiej Jedynce

     • 11 czerwca, jak co roku u progu lata, przed zakończeniem roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie odbyło się uroczyste spotkanie z laureatami konkursów  oraz ich rodzicami. Zebraniu, jako motto, towarzyszyła myśl Alberta Einsteina: „Najpierw stań się wartościowym człowiekiem, sukces nadejdzie sam”.

      Stu pięćdziesięciu uczniów zostało wyróżnionych proporczykami (złotymi, srebrnymi lub brązowymi – w zależności od etapu konkursu, w którym tryumfowali). Dla rodziców uczniów rozsławiających dobre imię szkoły przygotowano listy gratulacyjne. Nauczycielom, którzy wspierali wychowanków na drodze do sukcesów, rozdano dyplomy uznania.

      Wręczaniu wyróżnień towarzyszyły występy artystyczne: wokalistów, recytatorów i tancerzy. Mali artyści wspaniale zaprezentowali swoje talenty. Reprezentatywna próbka dziecięcych możliwości doskonale ożywiła spotkanie.

      Jak podkreślała dyrektor szkoły, Renata Stubińska-Nalewajek, cała społeczność SP nr 1 cieszy się sukcesami uczniów i ma świadomość wielkiej roli rodziców, którzy zachęcają, motywują, dowożą na treningi, dostosowują swoje plany i ponoszą różnego rodzaju koszty związane z sukcesami dzieci. Organizowane w szkole spotkania są okazją do podkreślenia ich zasług i wspólnej radości.

      Karolina Grześkowiak