• Program Erasmus +

   Szkoła Podstawowa nr 1 w Żukowie rozpoczyna realizację projektu unijnego – Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt „Otwieramy się na nowe możliwości- rozwój językowy i europejski S.P. nr 1 w Żukowie"  trwa od 01.07.2019 do 31.12.2020.

   W ramach projektu będzie realizowanych szereg zadań dla uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej na terenie szkoły. Ponadto 13 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach językowych i metodycznych za granicą ( Wielka Brytania, Irlandia, Malta, Cypr, Niemcy). Na realizację zadań szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 36319 euro.

   Ulotka projektu ► Our_school.pdf

   Koordynatorem programu jest Edyta Kuklińska.

    

    

    

    

    

    

   • SPRAWOZDANIE REALIZACJI PROJEKTU „PEN FRIENDS”

   •        eTwinning jest akcją patronującą projektom opartym na współpracy internetowej, realizowanym przez co najmniej dwie szkoły z przynajmniej dwóch różnych krajów europejskich. Szkoły tworzą projekt, a następnie korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT), by ten projekt przeprowadzić.

         Pod patronatem akcji eTwinning (http://www.etwinning.net) po raz kolejny nawiązaliśmy internetową współpracę z innymi europejskimi szkołami. Tym razem naszymi partnerami zostały szkoły z  Włoch, Grecji, oraz Rumunii. W ramach tych kontaktów podjęliśmy się uczestnictwa w projekcie „PEN FRIENDS”.  Uczniowie mieli możliwość obcować z językiem angielskim nie tylko na lekcjach, ale również zobaczyć, jak języka używa się w praktyce. Uczniowie chętnie brali udział w Projekcie. Uczestnicy projektu musieli stworzyć filmik o szkole, napisać kilka zdań o sobie, oraz o swoim przyjacielu. Uczniowie również stworzyli prezentacje o Żukowie, oraz wykonywali kartki z okazji świąt Bożego Narodzenia.

         Współpraca ta dała uczniom możliwość rozwijania wielu różnych kompetencji: językowych, interkulturowych oraz technicznych. Uczą się oni komunikacji pisemnej i ustnej w wielu językach, wzrasta motywacja do nauki języków obcych oraz poznawania innych kultur.

         Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji projektu.

    Koordynator projektu:
    Anita Bobrowska

   • Rowerowy Maj 2019


   • Regulamin Kampani Rowerowy Maj 2019

    • W ramach Kampanii Rowerowy Maj 2019 liczone będą aktywne podróże do szkoły odbyte od dnia 06 maja do 31 maja 2019 r. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp., a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską lub samochodem łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim  odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 200 m. 
    • Dzieci tak jak w ubiegłym roku za aktywne przejazdy będą zbierały naklejki do swoich książeczek rowerowych oraz na plakat klasowy. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz w grupie uczestniczących placówek.
    • Warto pamiętać, że jeśli dziecko ma więcej niż 10 lat, powinno posiadać kartę rowerową, znać znaki i przepisy kodeksu drogowego. Dzieci do 10 roku życia powinny podróżować na rowerze wraz z opiekunem i uznawane są za pieszych - mogą jeździć po chodnikach i przejeżdżać przez przejścia dla pieszych.
    • Aby dziecko mogło brać udział w zabawie, niezbędna jest zgoda Rodzica/Opiekuna, którą należy dostarczyć wychowawcy klasy.

    Wszystkie informacje na temat przebiegu Kampanii będą umieszczane
    na stronie https://rowerowymaj.eu na dedykowanej miastu podstronie.

    Dokumenty:


    Podsumowanie projektu  -  Kampania Rowerowy Maj 2019

           9 czerwca Burmistrz Gminy Żukowo oficjalnie podsumował Kampanię Rowerowy Maj 2019. Na ręce dyrektora placówki, pana Przemysława Czachorowskiego, trafił bon w wysokości 1000zł na rzecz szkoły.  Klasa Id z najwyższą frekwencją przejazdów w szkole otrzymała bilety do Multikina na wybrany przez siebie film. Nagrody indywidualne dla wszystkich uczestników zabawy Rowerowy Maj zostaną przekazane na najbliższym apelu w szkole. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy. Zapraszamy do zabawy w przyszłym roku.

    Anna Majkowska

     

          


   • Wielka Mapa Polski

   •   

           Wielka mapa Polski to akcja skierowana do nauczycieli i uczniów klas 1-3. Akcja ma na celu wymianę pocztówkową pomiędzy szkołami. Każda szkoła, która zapisze się do akcji, otrzyma Wielką mapę Polski.

    Strona projektu ► www.wsip.pl/wielka-mapa-polski/

     

    wink  mail  laugh yes  wink  mail  laugh yes  wink  mail  laugh yes  wink  mail  laugh yes 

     

   • Piękna nasza Polska cała

   •      Od września do grudnia 2018 roku nasza szkoła realizowała międzynarodowy projekt edukacyjny  „Piękna Nasza Polska Cała”, który był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Cała społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w realizację projektu, którego celem było kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.  Cele szczegółowe projektu zakładały, iż po zakończonej realizacji zadań dzieci będą znały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe. Dzieci miały poznać tradycje, zwyczaje, obrzędy ludowe, tańce ludowe oraz potrawy regionalne. Po realizacji programu uczniowie mieli odczuwać dumę oraz radość z bycia Polakiem. 

         Od września do grudnia zrealizowaliśmy aż 14 zadań wynikających z projektu. W bardzo ciekawy, jak również przystępny sposób  przeżywaliśmy przygodę z patriotyzmem. Dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich nauczycieli zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia: nauka, odsłuchanie i odśpiewanie Hymnu Polski, dlatego 9 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Biciu Rekordu w Śpiewaniu Hymnu Polskiego. Uczniowie klas pierwszych uczyli się wierszy oraz piosenek patriotycznych, które mieli okazję zaprezentować podczas ,, Ślubowania klas pierwszych”, Wieczornicy Niepodległościowej oraz apelu z okazji Święta Niepodległości.

          Kolejnym z zadań projektu było wykonanie regionalnej potrawy ,,Sałatki śledziowej po kaszubsku” oraz jej degustacja. W sali 27 uczniowie klasy 1 a zorganizowali kącik regionalny ,,Kaszuby”, gdzie można było podziwiać porcelanę kaszubską, instrumenty kaszubskie oraz fotografie naszego miasta oraz regionu. W trakcie lekcji otwartej, którą poprowadziła pani Hanna Gruba, nauczycielka języka kaszubskiego, uczyliśmy się alfabetu. Poznaliśmy, co to jest haft kaszubski oraz zatańczyliśmy i zaśpiewaliśmy piosenkę ,,Na bębenku”. Następnie uczniowie wykonali pracę plastyczną  ,,Strój ludowy naszego regionu”.  Na zakończenie projektu uczniowie klasy 1a i 1b wybrali się do Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

         Realizacja powyższych zadań oraz ich różnorodność pozwoliła dzieciom na usystematyzowanie wiedzy o Polsce oraz poznanie tradycji i historii o własnym miejscu zamieszkania. Projekt Piękna Nasza Polska Cała bardzo trafnie wpisał się w lokalne przygotowania do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Przyczynił się do wzrostu wiadomości dzieci w zakresie kultury kraju, w którym żyją, a także wzmocnienia postawy patriotycznej. Umożliwił godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj, a jego wartość dla kształtowania tożsamości narodowej dzieci jest nie do przecenienia.

    Koordynator projektu Wioletta Wydrowska


     

  •      

    

   Nasza szkoła przystąpiła i będzie realizowała projekt
   Fundacji Dbam o Mój Z@sięg -
   „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”.

   Podczas realizacji tego projektu oprócz pisania kartek świątecznych,
   dzieci będą mogły wziąć udział w konkursie plastycznym na samodzielne
   wykonanie kartki świątecznej (konkurs dla klas I-III).
   Nagrodzone prace będą wykorzystane w kolejnej edycji projektu.

   Szczegóły niebawem, zapraszamy!
   Małgorzata Zander


    

   • Międzynarodowy akcent w naszej szkole

   •      eTwinning to platforma służąca współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowaniu szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który popularyzuje stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do kooperacji ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów i pedagogów, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

     

          Od października 2018 r. uczniowie klas IV –VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie realizują projekt eTwinning zatytułowany Penfriend. Inicjatywa ta pozwala doskonalić kompetencje językowe oraz poszerza wiedzę na temat krajów europejskich. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Anita Bobrowska - nauczyciel języka angielskiego. W trakcie realizacji działań projektowych uczniowie tworzą autoprezentacje, tworzą filmiki o szkole, przygotowują materiały o swojej miejscowości itp. Efekty pracy przedstawiają w formie prezentacji, zdjęć, opisów umieszczanych na platformie TwinSpace, Instagramie projektu, facebooku szkolnym oraz za pomocą innych narzędzi i dzielą się nimi z uczestniczącymi w projekcie rówieśnikami z pozostałych krajów (Rumunia, Portugalia, Grecja).

     

     

          Uczniowie najstarszej żukowskiej podstawówki korzystają z najnowszych narzędzi, aby nawiązać kontakty w języku angielskim i zdobyć nowe umiejętności. Jest to też doskonały sposób na promowanie polskiej kultury i przybliżanie Polski rówieśnikom z innych części świata.

     

    Karolina Grześkowiak, Anita Bobrowska


     

    Projekt LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM

     Okres realizacji projektu LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM:

    1 stycznia 2018 r. - 22 czerwca 2018 r.

    Priorytety projektu LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM

    1. Społeczeństwo przyjazne nauce języków obcych – nieformalna nauka języków,

    2. Tworzenie lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w otwieraniu się na różnorodność,

    3.  Język i kultura.

     Cele projektu:

    • rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
    • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
    • rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
    • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego;

    Trzy obszary tematyczne w projekcie LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM:

    1. Pozaformalna nauka języka obcego.

    2. Świadomość międzykulturowa.

    3. Uczenie się języka docelowego przez zabawę.

         Projekt LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM ma za cel nie uczyć języków obcych w izolacji. Ma przyciągnąć uwagę uczniów „tu i teraz”. Ma zachęcić uczniów do nieformalnej nauki języków i stworzyć warunki sprzyjające nauce języka angielskiego i zrozumieniu międzykulturowemu. Projekt ma podkreślić, że wielojęzyczność powinna być postrzegana pozytywnie.

         Udział uczniów w wyjeździe językowym Euroweek był pierwszym krokiem do nieformalnej nauki języka angielskiego. Pięciodniowy program pokazał uczniom, że nauka angielskiego nie musi odbywać się w szkolnej ławce. Nauka języków może mieć miejsce podczas planowania wspólnego zadania, nauki tańca, spotkań karaoke, wspólnych posiłków czy wspólnego oglądania youtuberów.

         Tak naładowani pozytywną energią i wiarą we własne umiejętności uczestnicy Projektu LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM wrócili do rodzinnego Żukowa. Najpierw na gruncie rodzinnym opowiadali swoim najbliższym o wrażeniach z pobytu. Przedstawili atuty takich wyjazdów, opowiadali o różnorodności językowej i kulturowej prowadzących. Z relacji rodziców wynika, że odnosili się do kultur i języków z szacunkiem. Następnie uczestnicy pokazali swoje umiejętności na Tygodniu Europejskim i zarażali swoim optymizmem swoich kolegów i grono pedagogiczne.

         Nieformalna nauka języka angielskiego odbywała się także podczas obchodów Dnia Św. Patryka. Dekoracja ścian plakatami o Dniu Świętego Patryka. wykonanymi przez uczniów naszej szkoły, szukanie złotych monet, irlandzka muzyka, zielone ubrania, koniczynki przypinane do ubrań, kawiarenka Leprachauna i loteria fantowa to składowe nieformalnej nauki języka i wrażliwości na różnorodność kultur.

         Działania zawarte w Projekcie LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM zintegrowały społeczność szkolną: dyrekcję, nauczycieli, uczniów i rodziców. Współpraca uczniów z gronem pedagogicznym w przygotowaniu Projektu pokazała, że po pierwsze możemy się wiele od siebie nauczyć. Po drugie, że mamy też wiele ze sobą wspólnego. Chcemy uczyć się języków obcych. Wraz z rodzicami, Radą Rodziców i sponsorami chcemy pomagać bliskim z naszego lokalnego środowiska. Podjęta przy okazji Dnia Świętego Patryka akcja charytatywna i zdobyte pieniądze przeznaczyliśmy dla podopiecznego żukowskiego SOSW. Chłopiec marzył o specjalistycznym rowerku, na który nie stać było rodziców. Już wiemy, że sprzęt ten wspomaga prowadzoną terapię sensoryczną i ćwiczenia równowagi chłopca.

     

    PARTNERZY PROJEKTU „LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM”

    •  Rada Rodziców;
    • Indywidualni sponsorzy;
    • Unilever Polska S.A. Oddział Banino - Zakład Lodów i Produktów Mrożonych Algida;
    • POLIKOM Żukowo;
    • MyTime Centrum Edukacyjno – Językowe;
    • Jarbud;
    • Pani Ewa Żmudzińska;
    • TERCJA Transport Piotr Danecki.

     


    Dzień Świętego Patryka

    Opis   ►  Dzien_Swietego_Patryka.pdf

        


    Wyjazd uczniów z opiekunami na obóz językowy Fundacji Euroweek

            

    Wyjazd do Długopola   ► oboz_jezykowy.pdf

    Prezentacja ► prezentacja_EUROWEEK.pdf

    Opis warsztatów ► opis_warsztatow.pdf


     Organizacja Tygodnia  Europejskiego 9 - 13 kwietnia 2018 r.

             

    Tydzień Europejski - opis ► tydzien_europejski.pdf


     

  • yes smiley smiley smiley

   • eTwinning w naszej szkole

   •  eTwinning to platforma służąca współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowaniu szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który popularyzuje stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do kooperacji ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów i pedagogów, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

    Od października 2017 r. uczniowie klas IV –VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie realizują projekt eTwinning zatytułowany Penfriend. Inicjatywa ta pozwala doskonalić kompetencje językowe oraz poszerza wiedzę na temat krajów europejskich. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Anita Bobrowska - nauczyciel języka angielskiego. W trakcie realizacji działań projektowych uczniowie tworzą autoprezentacje, robią kartki świąteczne, przygotowują materiały o swoim kraju itp. Efekty pracy przedstawiają w formie prezentacji, zdjęć, opisów umieszczanych na platformie TwinSpace oraz za pomocą innych narzędzi i dzielą się nimi z uczestniczącymi w projekcie rówieśnikami z pozostałych krajów (Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii).

    Uczniowie najstarszej żukowskiej podstawówki korzystają z najnowszych narzędzi, aby nawiązać kontakty w języku angielskim i zdobyć nowe umiejętności. Jest to też doskonały sposób na promowanie polskiej kultury i przybliżanie Polski rówieśnikom z innych części świata.

    Nauczyciele: Anita Bobrowska, Karolina Grześkowiak

    ​​​​​​​

  • yes smiley smiley smiley

   • Projekt międzynarodowy - "Comenius"

   • We wrześniu 2012 roku Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w  Żukowie przystąpiła do międzynarodowego projektu Comenius.

    Jest to współpraca wielostronna nauczycieli i uczniów z następujących krajów: Francja, Austria, Finlandia, Włochy, Grecja, Turcja, Bułgaria, Litwa i Polska. Temat działań to „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Temat ten obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii, zdrowego trybu życia, oraz wzajemnego poznawania kultur poszczególnych narodów Unii Europejskiej.

    Przez dwa lata będziemy wraz z uczniami realizować w naszej szkole zadania związane z tematyką projektu. Plan na przyszłość zawiera również kolejne wyjazdy nauczycieli i uczniów. Natomiast w maju2013 roku będziemy gościć u nas nauczycieli z krajów biorących udział w projekcie, oraz uczniów z Bułgarii i Włoch.

    Koordynator projektu: Edyta Kuklińska

     

        Cele projektu  ► cele_projektu.pdf

    Zadania projektu ►  zadania_projektu.pdf

       Nasi Partnerzy ► partnerzy_programu.ppsx

     

  • yes smiley smiley smiley

   • Projekt edukacji morskiej - "Złap wiatr w żagle"

   • Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2012/2013. Jest to projekt Urzędu Marszałkowskiego, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa, realizowany przy współpracy z Fundacją Nawigare Mateusza Kusznierewicza.   Założeniem projektu morskiego jest powiązanie wiedzy zdobytej podczas zajęć pozalekcyjnych z umiejętnościami zdobytymi w trakcie praktycznych zajęć na wodzie.

    Rozpoczęły się zajęcia żeglarskie dla chętnych uczniów z klas piątych, którzy uczestniczą w projekcie edukacji morskiej ,,Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy".

    Zajęcia prowadzi Magdalena Gliszczyńska.


    Prelekcja na temat morskiej energetyki wiatrowej

    16 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie uczniów uczestniczących w projekcie edukacji morskiej 
    z panią Anną Sójkowską oraz panem  Jakubem Budzyńskim  z Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

     

    Zajęcia z dziećmi miały na celu przybliżenie im tematyki morskiej energetyki wiatrowej. Prelegenci podzielili się z uczniami swoją wiedzą i wieloma ciekawostkami na temat konstrukcji oraz działania morskich farm wiatrowych. Zainteresowanie tematyką morskich farm wiatrowych było bardzo duże, uczniowie wykazali się szczególną aktywnością i zadawali mnóstwo pytań.

    Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają w swojej pracy nad realizowanym projektem.  Serdecznie dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Morskiej Energetyki Wiatrowej za zorganizowaną prelekcję.


    Prelekcja o latarniach morskich

    27 marca 2014 r. w naszej szkole zorganizowana została dla uczniów klas piątych prelekcja na temat latarń morskich.
     
    Zajęcia z dziećmi poprowadził wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego,  p. komandor Apoloniusz Łysejko. Podczas spotkania uczniowie klas piątych uczestniczący w edukacji morskiej pozyskali cenne informacje na temat historii latarń morskich oraz obejrzeli prezentację multimedialną. Pan Apoloniusz Łysejko przekazał do biblioteki szkolnej  komplet wydawnictw poświęconych latarniom morskim związanych z działalnością Towarzystwa oraz paszportów ,,Blizy".
    Serdecznie dziękujemy Panu Apoloniuszowi za zorganizowaną prelekcję na temat latarń morskich polskiego wybrzeża.

    IX Ogólnopolski Konkurs "BARWY MORZA 2014"

         Dnia 28 marca 2014 r. w Gdańskich Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy morza 2014”. 

       Konkurs organizowany był przez SOiO „Conradinum”, jako impreza towarzysząca w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Stoczniowego, a także – Dni Otwartych szkoły Conradinum pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska i Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

       Uczniowie z całej Polski zgłosili prace w trzech kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna) w części: fotograficznej, plastycznej oraz modelarskiej. Na konkurs wpłynęło ponad 1000 prac!

      

         W tym roku, w konkursie nasza szkoła zdobyła najwyższe laury! Uczniowie klas piątych wykonywali swoje prace w ramach projektu edukacji morskiej ,,Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy" pod opieką Magdaleny Gliszczyńskiej.

     

    Opiekun projektu: Magdalena Gliszczyńska